ВСС спря дисциплинарката срещу Румяна Ченалова, вече била уволнена от системата

ВСС спря дисциплинарката срещу Румяна Ченалова, вече била уволнена от системата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 19/2013 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на ВСС, прието по протокол № 57/19.11.2015 г., с което на Румяна Методиева Ченалова е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – „дисциплинарно освобождаване от длъжност „съдия“. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на петима членове на ВСС за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт (предишна редакция, изм. ДВ, бр. 62 от 2016 г.). С решение на ВСС по протокол № 60/03.12.2015 г. то е спряно до приключването с окончателен акт на друго дисциплинарно дело – № 33/2014 г. по описа на ВСС, образувано също срещу Румяна Ченалова.

ВСС ѝ е наложил по това дело дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Подадената от Румяна Ченалова жалба е отхвърлена с решение № 14616/30.10.2019 г., постановено по адм. дело № 11359/2018 г. по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, което е оставено в сила с окончателно решение № 5276/04.05.2020 г. по адм. дело № 14390/2019 г. на Петчленен състав на ВАС.

Към настоящия момент е налице влязъл в сила акт на ВСС за освобождаване на Румяна Ченалова от длъжност „съдия“, поради което липсва субект по дисциплинарно дело № 19/2013 г., по отношение на когото може да бъде реализирана дисциплинарна отговорност при наличие на законовите предпоставки. Предвид това производството по дисциплинарно дело № 19/2013 г. е прекратено.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *