Д-р Петрана Стойкова дава отговор на въпроса кой, за кого и защо гласува в новата си книга

Излезе от печат изследването на д-р Петрана Стойкова: „Модели на електорално поведение в България (1989-2007)“.

Основната цел на изследването е да допринесе за по-пълното разбиране и прогнозиране на електоралното поведение. С други думи кой-кои, как и защо гласува.

Читателите ще получат представа за многофакторната обусловеност на вота и характерните за България пет модела на електорално поведение от началото на демократичните промени до днес: ценностно-традиционен, партийно-идентификационен, социално-категориален, проблемно-ориентиран и криминален.

В отделни част са разгледани теми връзката между вота и пол, възраст, образование, етническа и религиозна принадлежност. Гласуването по икономически и партийни пристрастия. Особено важен въпрос е имиджът на кандидатите. Интересна и актуална е темата въпросите за купуване на гласове, икономическите зависимости, криминалните проявления на изборния процес.

В книгата има много конкретика от различни избори и кампании за президентските и паралементарни избори. Родното село на авторката Рупите е любопитен пример за теренно изследване на електорални нагласи.

В книгата е анализиран един феномен от последните години – промяна на електоралното поведение в посока на нарастваща мобилност на вота и незаконно ограничаване на свободния избор.

Книгата предлага теоретичен подход в изучаването на електоралното поведение, приложим и в други демократични държави. Тя е предназначена за много широк кръг читатели – журналисти, социолози, политолози, политически анализатори, политици, студенти и др., както и за всички български граждани, търсещи отговор за смисъла на участието си в политическите избори.

Откъс:

Глава 4.2 Имидж на кандидатите и вот

Редица теоретици разглеждат проблемното гласуване (issue voting) в позитивен план, докато личностно ориентираното гласуване (candidate based voting) – в негативен. Често то бива обявявано за ирационално, повърхностно, опиращо се на несъществени и несвързани с политическия процес критерии (стил на обличане, външен вид, маниер на говорене). През последните години обаче в литературата си пробива път и друг подход при разглеждането на личността и имиджа на кандидатите. Според него персоналните оценки не са непременно повърхностни, краткосрочни и чисто емоционални. Избирателите могат да се фокусират върху личностните качества на кандидатите с цел да извлекат информация за начина, по който те биха се държали и справяли със задълженията си на изборния пост (особено при едни мажоритарни избори). Този подход се основава на възгледа, че хората формират преценките си за другите хора въз основа на предварително съществуваща по-широка категориална рамка от „прототипи”, които се използват за изграждане на съждения, тогава, когато липсва достатъчно фактологична или достъпна за хората информация…..

Петрана Стойкова е доктор по социология, магистър по право (ЮЗУ) и бакалавър по социология (ЮЗУ). Специализира във Вроцлав, Варшава, Братислава. Има публикации на английски и руски език. Преподавател е в специалностите „Социология” и „Политология” към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Била е и хоноруван асистент по Обща теория на правото в Нов български университет. Преподавател е в Катедра „Социология“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *