Инж.Спасов: Енергетиката е гръбнакът на нашата икономика и ние трябва да я пазим и развиваме

Инж.Спасов: Енергетиката е гръбнакът на нашата икономика и ние трябва да я пазим и развиваме

Свързахме се с директора на ТЕЦ-Перник инж. Любомир Спасов във връзка със „Зелената сделка“. Ето какво каза той.

– Възможно ли е „Зелената сделка“ да е тласък за модернизация на страната ни, инж. Спасов?
– България има много ясна визия за бъдещето на сектора ни. На заседанието на Консултативния съвет се обмениха мнения по темата за Зелената сделка. Отделно платформата „Brown to Green“, в която бяхме поканени да участваме, също започна разисквания с част от участниците по темата. Хубавото е, че започва да се търси се дебат по осъщетвяването на прехода към нисковъглеродна икономика, защото само съвместно могат да се намерят най-правилните решения.

– Къде е разковничето, за да успее тази сделка?
– Трябва да се търси съгласие на национално и на местно ниво, бизнес, синдикати, екологични организации, всеки да допринесе, с каквото може като данни, статистика, анализи, проучвания и т.н. Всеки един от нас, независимо пряко или косвено засегнат, трябва да помогне да се постигане баланс между политиките на ЕК и нашите национални приоритети в областта на енергийната сигурност.

– Вие сте директор на голямо предприятие. Кои са основните акценти, на които трябва да се обърне внимание за осъществяването на този преход?
– Акцентите са икономическото развитие на България, социалната справедливост и опазването на околната среда. И нещо много важно, Европейската зелена сделка е важна не само за нас, но и за поколенията, които идват след нас. Трябва да бъдем отговорни към тях. Този проект дава възможност за икономически растеж, борба със социалните неравенства и климатичните промени. Можем и трябва да помогнем България да запази едновременно красивата си природа и добре развитата си енергетика. Да накараме младите да останат тук и да продължат развитието си у нас. Знанията, които имат, да бъдат вложени у нас, а не в чужбина. Това е ангажимент на всеки един от нас.

– Според Вас „Зелената сделка“ не е просто екология?
– „Зелената сделка“ не трябва да се разглежда само от погледа на създаване на по-екологично производство на енергия, но и като възможност за икономически растеж в бъдеще. Визията трябва да бъде дългосрочна. С перспектива за намаляне на социалното неравенство и за това, че трансформацията няма да ощети работниците. Процесите са взаимно свързани. Предизвикателствата не са малко, но и възможностите са големи. Както сами виждате, влагат се огромни средства в инвестиции от страна на предприятията. Ние имаме възможност да осъществим една от най-важните сделки за бъдещите поколения и не трябва да изпускаме тази възможност.

– За това не са ли необходими и иновационните политики от страна на предприятията?
– Като директор на топлофикация съм стигнал до следния извод: всяко едно бизнес начинание се определя от търсенето и предлагането, но когато дейността касае и околна среда, трябва да се направи и още един избор. Той не е чисто търговски. Да, ние предоставяме услугата парно и топла вода. За това си плащат абонатите ни, но начинът, по който ги произвеждаме, вече се налага да бъде по-екологичен. За нас това не са просто празни приказки или висящи във въздуха идеи. Планът на “Топлофикация – Перник” е след време да работи изцяло на природен газ и биогорива. За да се случи тази трансформация при нас, имаме нужда от нови мощности. За това закупихме три конегератора. Технологията за производство на топлинна енергия от газ е част от процеса на трансформация ни, свързана с постигане на нулево въглеродна икономика.

Отделно сме заявили желание и да внедрим биомаса в производството си. Намерението ни вече е в РИОСВ и чака да бъде разгледано. Пренасочваме финансови ресурси в създаване на по-зелено производство. Стъпка по стъпка. Преходът от въглища към природен газ и биогорива не е лесен за нас. Той е свързан както с инвестиране на големи средства, така и с поемане на големи рискове. Но ние не се отказваме, защото знаем, че това е бъдещето и искаме Перник да бъде чист град.

– До къде стигна административната процедура по разглеждане на Вашите намерения?
– Имаме уверение от институциите, че се разглеждат и се надяваме в следващите месец-два да получим разрешение от РИОСВ. През това време ще извършим съгласуването на проекта с всички институции, за да може, щом получим разрешението за строителството, да стартираме веднага

– Екологичната трансформация на икономиката изисква огромни средства. От къде ще дойдат те?
– Всички се надяваме на помощ от Европа. ЕС ще отдели немалка част от бюджета си за този „Зелен пакт“. За целта ще бъде създадена схема за пренасочване на средства за инвестиции във внедряването на екологични технологии. Разработен е механизъм, предназначен за подпомагане на определи региони, които ще бъдат засегнати от премахването на въглищната индустрия. Такъв е именно нашият район. Въгледобивните мини и Топлофикация Перник са сред най-големите работодатели в района. Нека не забравяме, че ние сме сред държавите с най-голям дял на въглища в енергетиката си.

Фондът за справедлив преход е една от основите на Зелената сделка. България ще получи финансиране, при ясни и обективни критерии, разработени според особеностите на всяка държава.

– Много експерти обаче твърдят, че „Зелената сделка“ ще доведе до криза у нас. Мислите ли, че това ще се случи?
– Ако страната ни реагира адекватно, тя не само няма да доведе до криза, но и ще ни отвовори нови възможности за развитие. Предприятията ще успеят да продължат да функсионират по по-екологосъобразен начин. „Зелената сделка“ на ЕС няма да унищожи българските централи, каквата е и Топлофикация Перник, но за това и ние трябва сами да си помогнем. Енергетиката е гръбнакът на нашата икономика. Ние трябва да я пазим и развиваме.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *